Hotline

0919.00.73.29 – 02923.899.898
Những quy định về kiểm toán các ước tính kế toán

Những quy định về kiểm toán các ước tính kế toán

Ước tính kế toán là một giá trị gần đúng của một chỉ tiêu liên quan đến Báo cáo tài chính (BCTC) được ước tính trong trường hợp thực tế đã phát sịnh nhưng chưa có số liệu chính xác hoặc chưa có phương pháp tính toán chính xác hơn, hoặc một chỉ tiêu thực tế chưa phát sinh nhưng đã được ước tính để lập BCTC.

Kế Toán Kiểm Toán Là Dịch Vụ Của Công Ty Minh Quyền.

Kế Toán Kiểm Toán Là Dịch Vụ Của Công Ty Minh Quyền.

Kiểm toán là một nghề nhiều mới mẻ và thách thức. Nhân viên kiểm toán sau khi hoàn thành công việc của mình ở một doanh nghiệp này, ngay lập tức lại phải đối phó với những bản báo cáo tài chính ở những “địa chỉ” mới.