Hotline

0919.00.73.29 – 02923.899.898

Dịch Vụ Soát Xét Báo Cáo Tài Chính

1/3/2018 8:52:39 AM

Soát xét báo cáo tài chính là hoạt động kiểm tra và soát xét kế toán, thông qua việc soát xét các chứng từ kế toán, soát xét các bút toán hạch toán kế toán, soát xét các báo cáo kế toán

Dịch Vụ Soát Xét Báo Cáo Tài Chính

Soát xét báo cáo tài chính là hoạt động kiểm tra và soát xét kế toán, thông qua việc soát xét các chứng từ kế toán, soát xét các bút toán hạch toán kế toán, soát xét các báo cáo kế toán

Dịch vụ soát xét báo cáo tài chính là dịch vụ kế toán chuyên nghiệp của công ty kế toán Minh Quyền, công ty kế toán được thành lập, hoạt động và cung cấp dịch vụ kế toán theo đúng quy định của pháp luật. 

Công ty Kế toán Minh Quyền đáp ứng đầy đủ các điều kiện để hành nghề kế toán và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận đủ điều kiện hành nghề kế toán.

NỘI DUNG CÔNG VIỆC CỦA DỊCH VỤ SOÁT XÉT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1.Nội dung công việc thực hiện dịch vụ soát xét báo cáo tài chính của Cty Minh Quyền:

-Soát xét sự phù hợp của các chứng từ kế toán.

-Soát xét việc hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

-Soát xét việc lập và kê khai báo cáo thuế VAT hàng tháng, quý.

-Tìm hiểu quy trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

-Soát xét việc định khoản các nghiệp vụ kế toán.

-Soát xét việc lập báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp hàng quý.

-Soát xét việc lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

-Thu thập thông tin là các chứng từ kế toán, sổ sách kế toán, báo cáo thuế của doanh nghiệp.

-Soát xét việc lập hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

-Soát xét việc kết chuyển, lập báo cáo tài chính theo quy định.

-Soát xét việc khai thuế thu nhập cá nhân.

-Thực hiện điều chỉnh các sai sót, chưa phù hợp với quy định của pháp luật.

-Lập và in các loại báo cáo quyết toán thuế.

-Trao đổi với doanh nghiệp các nội dung, nghiệp vụ có liên quan đến kết quả thực hiện dịch vụ.

-In báo cáo tài chính, sổ sách kế toán theo quy định.

-Thực hiện điều chỉnh các báo cáo thuế khi có sai lệch.

-Thiết lập lại số sách kế toán, báo cáo thuế theo đúng quy định của các luật thuế.

-Tư vấn cho doanh nghiệp các nội dung có liên quan trong quá trình tổng hợp thông tin để lập báo cáo tài chính..

2.Công viêc của khách hàng khi thực hiện dịch vụ soát xét báo cáo tài chính.

-Trao đổi về quy trình hoạt động của doanh nghiệp.

-Cung cấp thông tin : Sổ sách kế toán, báo cáo thuế, các hóa đơn đầu vào, hóa đơn đầu ra; chứng từ thanh toán qua ngân hàng; bảng lương nhân viên; hợp đồng; công nợ ….

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay !

CÔNG TY KẾ TOÁN MINH QUYỀN
TRỤ SỞ: 261 – Vành Đai Phi Trường (đường Đồng Văn Cống), Quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ
Điện Thoại:  0919 00 73 29 – 02923.899.898 Mrs Đinh Thị Hồng Lê
Fax: 02923.899.898
Email: dvketoanmq@gmail.com

Website: ketoancantho.info