Hotline

0919.00.73.29 – 02923.899.898

Dịch Vụ Soát Xét Hồ Sơ Uy Tín

1/3/2018 8:54:03 AM

Thuế vừa là một chi phí khổng lồ nếu quý doanh nghiệp không quan tâm đầy đủ đến hồ sơ kế toán và lập báo cáo quyết toán thuế.Tuy nhiên chi phí thuế có thể giảm đến mức tối thiểu nếu quý doanh nghiệp biết lựa chọn công ty cung cấp dịch vụ kế toán và tư vấn thuế phù hợp và có năng lực.

Dịch Vụ Soát Xét Hồ Sơ Uy Tín

Thuế vừa là một chi phí khổng lồ nếu quý doanh nghiệp không quan tâm đầy đủ đến hồ sơ kế toán và lập báo cáo quyết toán thuế.Tuy nhiên chi phí thuế có thể giảm đến mức tối thiểu nếu quý doanh nghiệp biết lựa chọn công ty cung cấp dịch vụ kế toán và tư vấn thuế phù hợp và có năng lực.

Quý công ty đã có nhân viên thực hiện họat động kế tóan, nhưng giám đốc công ty đang lo lắng, không tin tưởng và không yên tâm về kết quả các báo cáo thuế, báo cáo tài chính, những hồ sơ kế toán do bộ phận kế toán, nhân viên kế toán của chính công ty mình lập.

Quý công ty đang cần một công ty kế toán chuyên nghiệp được thành lập, họat động và đăng ký hành nghề theo đúng quy định của pháp luật, nhân viên hành nghề kế tóan có trình độ chuyên môn cao, có kinh nghiệm, có chứng chỉ hành nghề kế tóan, hành nghề thủ tục thuế do Bộ tài chính cấp để kiểm tra, soát xét lại tòan bộ hồ sơ kế toán.

Quý công ty có nhân viên thực hiện họat động kế toán nhưng năng lực và trình độ chuyên môn của nhân viên kế tóan chưa đủ trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn để thực hiện công việc kế tóan được chính xác, an toán, phù hợp với quy định của pháp luật.


Để đảm bảo hồ sơ kế toán, báo cáo quyết toán thuế của quý doanh nghiệp phù hợp với quy định của pháp luật, các luật thuế, Dịch vụ kế toán Minh Quyền xin trân trọng gửi tới quý doanh nghiệp Dịch vụ kiểm tra hồ sơ kế toán và soát xét báo cáo tài chính.

Nội dung công việc chúng tôi sẽ thực hiện :
1. Thiết lập lại số sách kế toán, báo cáo thuế theo đúng quy định của các luật thuế.
2. Làm việc và giải trình với cơ quan thuế.
3. Kiểm tra lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.
4. Kiểm tra việc lập và kê khai báo cáo thuế VAT hàng tháng.
5. Kiểm tra hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân.
6. Kiểm tra việc định khoản, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
7. Tư vấn, điều chỉnh cho doanh nghiệp các sai sót, chưa phù hợp với quy định của
pháp luật.
8. Kiểm tra sự phù hợp của các chứng từ kế toán.
9. Thực hiện điều chỉnh các báo cáo thuế khi có sai lệch.
10. Kiểm tra việc lập báo cáo tài chính theo quy định.

Với việc lựa chọn dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ thực hiện từ A đến Z cho quý khách, quý khách sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian và chi phí, quý khách hàng chỉ việc ký trên các hồ sơ, báo cáo, biểu mẫu do chúng tôi soạn thảo sẵn.

Đồng thời trong quá trình thực hiện, chúng tôi sẽ tư vấn cho quý khách các nội dung, vấn đề liên quan đến kế toán, thuế, hóa đơn chứng từ trong hoạt động kinh doanh.

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay !

CÔNG TY KẾ TOÁN MINH QUYỀN
TRỤ SỞ: 261 – Vành Đai Phi Trường (đường Đống Văn Cống), Quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ
Điện Thoại:  0919 00 73 29 – 02923.899.898 Mrs Đinh Thị Hồng Lê
Fax: 02923.899.898
Email: dvketoanmq@gmail.com