Hotline

0919.00.73.29 – 02923.899.898

Quyết toán thuế năm giá rẻ tại cần thơ

12/23/2017 4:24:30 PM

Quý công ty đang cần lập báo cáo tài chính để quyết toán thuế, vay vốn ngân hàng, báo cáo cho cấp trên, có thông tin phản ánh trung thực hoạt động kinh doanh để phục vụ cho công tác quản lý hoạt động kinh doanh?

– Quý công ty đang cần lập báo cáo tài chính để quyết toán thuế, vay vốn ngân hàng, báo cáo cho cấp trên, có thông tin phản ánh trung thực hoạt động kinh doanh để phục vụ cho công tác quản lý hoạt động kinh doanh? - Quý công ty đã có nhân viên kế toán, hàng tháng đã thực hiện việc kê khai thuế nhưng chưa lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thuế năm?
toán thuế.

9. Trao đổi với doanh nghiệp các nội dung, nghiệp vụ có liên quan đến kết quả thực hiện.

10. Lập và in các loại báo cáo quyết toán thuế, sổ sách kế toán theo đúng quy định.

Lợi ích mà chúng tôi mang lại:

Duy trì sổ sách lành mạnh: Đảm bảo hệ thống sổ sách kế toán được hoàn thiện, tuân thủ các chuẩn muwcjkees 

toán, sửa chữa những sai sót (Do chủ quan và khách quan) mà bản thân kế toán nội bộ không thể nhận ra 

Tránh rủi ro: Bằng nhuwngvx việc duy trì một hệ thống sổ sách lành mạnh, tuân thủ chuẩn mực kế toán doanh 

nghiệp tránh được những rủi ro phát sinh từ những sai lầm của hệ thống kế toán khi cơ quan quản lý Thuế kiểm 

Trách nhiệp: Là doanh nghiệp chuyên hoạt động trong lĩnh vực Dịch vụ Kế toán Kiểm toán, chúng tôi luôn đặt 

tiêu chí hàng đầu là bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của quý khách hàng, đối với số liệu mà Kế toán MINH 

QUYỀN đã thực hiện, chúng tôi sẽ đại diện khách hàng với tư cahcs là người làm kế toán để giải trình với cơ 

quan quản lý khi có yêu cầu.