Hotline

0919.00.73.29 – 02923.899.898
Những khoản trích lập dự phòng bạn cần chú ý

Những khoản trích lập dự phòng bạn cần chú ý

Các khoản trích lập dự phòng chính có tác động đáng kể đến kết quả sản xuất – kinh doanh của DN mà các nhà đầu tư cần nắm bắt được bản chất trong quá trình xem xét BCTC của DN đó là:

Quy chế quản lý tài chính kế toán là gì

Quy chế quản lý tài chính kế toán là gì

Quy chế quản lý tài chính kế toán là sự thể hiện những quy định cụ thể về tài chính và kế toán của doanh nghiệp, đây là quy chế nằm trong hệ thống quy chế của chúng tôiđang cung cấp cho các khách hàng.

Quy Trình Kiểm Toán Xây Dựng

Quy Trình Kiểm Toán Xây Dựng

Là một doanh nghiệp đã có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực kiểm toán, đặc biệt là kiểm toán xây dựng cơ bản. Cty Minh Quyền đã sở hữu một quy trình Kiểm toán xây dựng cơ bản chuyên nghiệp và ngày càng được hoàn thiện, tuân thủ các quy định về nội dung của Chuẩn mực kiểm toán số 1000, kịp thời nắm bắt và bổ sung đầy đủ các quy định mới được Nhà nước ban hành về đầu tư xây dựng.

Các kiến thức cơ bản về kế toán

Các kiến thức cơ bản về kế toán

Hàng ngày, dựa vào các chứng từ được dùng làm căn cứ ghi sổ, trước hết ghi nghiệp vụ phát sinh vào sổ nhật ký chung. Sau đó căn cứ số liệu trên sổ nhật ký chung để ghi vào sổ cái theo các tài khoản kế toán phù hợp.

Doanh thu, chi phí, lợi nhuận

Doanh thu, chi phí, lợi nhuận

Chi phí phản ánh số lượng các nguồn lực đã sử dụng được quy ra tiền để sản xuất ra hàng hóa nhằm tạo doanh thu ở đầu ra. Lợi nhuận sẽ bằng doanh thu trừ đi chi phí vì vậy doanh nghiệp nào cũng có hai việc phải nghĩ tới, làm sao để tăng doanh thu...

Chi phí và phân loại chi phí

Chi phí và phân loại chi phí

Quá trình kiểm soát được thực hiện tùy thuộc vào việc phân chia trách nhiệm trong doanh nghiệp, hay nói cách khác phụ thuộc vào việc phân cấp trách nhiệm trong doanh nghiệp. Chính vì thế, để kiểm soát doanh thu và chi phí cần xác định rõ trách nhiệm, thành quả của từng bộ phận trong đơn vị

Vai trò của chiến lược kinh doanh

Vai trò của chiến lược kinh doanh

Chiến lược kinh doanh đóng vai trò hết sức quan trọng đối với sự tồn tại va phát triển của mỗi doanh nghiệp. Chiến lược kinh doanh đúng đắn sẽ tạo một hướng đi tốt cho doanh nghiệp, chiến lược kinh doanh có thể coi như kim chỉ nam dẫn đường cho doanh nghiệp đi đúng hướng.

Bí Quyết Học Kế Toán Thực Hành Để Tăng Cơ Hội Việc Làm Kế Toán

Bí Quyết Học Kế Toán Thực Hành Để Tăng Cơ Hội Việc Làm Kế Toán

Học kế toán thực hành như thế nào để tăng cơ hội việc làm kế toán ? Tôi tin rằng đây là vấn đề rất nhiều bạn sinh viên kế toán rất quan tâm vì thưc trạng hiện nay đều nắm vững lý thuyết và nguyên tắc hạch toán kế toán nhưng lại không được thực hành nhiều nên kỹ năng làm việc còn nhiều hạn chế, do đó dẫn đến tình trạng thất nghiệp hiện nay khá cao. Vậy làm thế nào để trang bị cho bản thân kỹ năng thực hành kế toán để đáp ứng yêu câu từ mọi nhà tuyển dụng ?

Khái Niệm Và Đặc Điểm Của Đầu Tư Phát Triển

Khái Niệm Và Đặc Điểm Của Đầu Tư Phát Triển

Xét theo bản chất có thể phân chia hoạt động đầu tư trong nền kinh tế ra thành 3 loại: đầu tư tài chính, đầu tư thương mại, đầu tư tài sản vật chất và sức lao động

Những Khái Niệm Về Chi Phí Kinh Doanh Trong Doanh Nghiệp Thương Mại

Những Khái Niệm Về Chi Phí Kinh Doanh Trong Doanh Nghiệp Thương Mại

Trong nền kinh tế thị trường các chi phí đã nêu ở trên đều biểu hiện bằng tiền, vì vậy có thể nói rằng chi phí của doanh nghiệp thương mại được biểu hiện bằng tiền