Hotline

0919.00.73.29 – 07103.899.898
Quy Trình Kiểm Toán Xây Dựng

Quy Trình Kiểm Toán Xây Dựng

Là một doanh nghiệp đã có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực kiểm toán, đặc biệt là kiểm toán xây dựng cơ bản. Cty Minh Quyền đã sở hữu một quy trình Kiểm toán xây dựng cơ bản chuyên nghiệp và ngày càng được hoàn thiện, tuân thủ các quy định về nội dung của Chuẩn mực kiểm toán số 1000, kịp thời nắm bắt và bổ sung đầy đủ các quy định mới được Nhà nước ban hành về đầu tư xây dựng. Với một mục tiêu duy nhất, đảm bảo toàn bộ quá trình thực hiện dự án từ khâu lập, thẩm định phê duyệt cho đến khi đưa vào khai thác sử dụng, dự án không còn chứa đựng các sai sót trọng yếu, Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành phản ánh đầy đủ và chân thực nhất tình hình dự án, nâng cao độ tin cậy của Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, đẩy nhanh quá trình thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.

Những khoản trích lập dự phòng bạn cần chú ý

Những khoản trích lập dự phòng bạn cần chú ý

Các khoản trích lập dự phòng chính có tác động đáng kể đến kết quả sản xuất – kinh doanh của DN mà các nhà đầu tư cần nắm bắt được bản chất trong quá trình xem xét BCTC của DN đó là:

Quy chế quản lý tài chính kế toán là gì

Quy chế quản lý tài chính kế toán là gì

Quy chế quản lý tài chính kế toán là sự thể hiện những quy định cụ thể về tài chính và kế toán của doanh nghiệp, đây là quy chế nằm trong hệ thống quy chế của chúng tôiđang cung cấp cho các khách hàng.